Kosten van therapie

Wat kost integratieve kindertherapie?

Therapiesessies en oudergesprekken duren 1 uur en kosten 73 euro.

Soms is het belangrijk om een observatie op school te doen en de leerkracht te spreken, ook dat kost 73 euro. Dit bedrag is inclusief voorbereiding en materialen.


Wordt de therapie vergoed?

U kunt zelf bij uw zorgverzekeraar vergoeding aanvragen.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een deel van de kosten vanuit de aanvullende verzekering.
Zie hiervoor www.vit-therapeuten.nl

Mijn praktijk is aangesloten bij beroepsvereniging VIT onder licentienummer: 483.15.A en bij koepelvereniging RBCZ onder nummer: 103258R

De codes die u nodig hebt voor uw declaratie bij uw zorgverzekering zijn:

De AGB-Code praktijk is: 90060639
De AGB-Code zorgverlener is: 90101074

Als u niet voor vergoeding in aanmerking komt, kunt u de gemaakte kosten voor de therapie opvoeren als aftrekpost bij uw belastingaangifte onder  ‘bijzondere ziektekosten’.

Soms is vergoeding mogelijk via de regeling 'bijzondere bijstand' van de gemeente. Iedereen kan hierop een beroep doen.

Mocht dit alles niet haalbaar zijn, belt u dan voor overleg.

Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden  gefactureerd.
U ontvangt maandelijks mijn declaratie.

Ik ben aangesloten bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 63575760.

Kindertherapie Schoots
drs. Esther Schoots-de Zeeuw, arts en integratief kindertherapeut
esther.schoots@gmail.com
telefoon 06-51 20 40 68
Kortijk 42, 1066 TC AMSTERDAM