Meer informatie

Wat is integratieve kindertherapie?

Integratieve kindertherapie is een snelwerkende, kortdurende therapie, met voor elk kind een op maat gemaakt behandelplan, passend bij de wensen en mogelijkheden van dit unieke kind.
De klacht van het kind is leidend en komt veelal overeen met de klachten van de ouders.

De therapie is resultaatgericht en biedt ook praktische handvatten aan ouders en leerkrachten en andere betrokkenen bij uw kind.

Het is heel kindvriendelijk en geschikt voor alle kinderen van 4 tot 13 jaar die een probleem willen oplossen of ergens beter in willen worden. Kinderen vinden het heel leuk en komen graag.

Integratieve Kindertherapie helpt kinderen om snel weer in hun gezonde kracht en ontwikkeling te komen zodat ze zich weer goed voelen en voortaan beter om kunnen gaan met voor hen moeilijke situaties.

Als ouder speelt u een actieve rol in dit proces, want u kent u kind immers het beste.

IKT is ontwikkeld door Charlotte Visch aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam.
Zij heeft verschillende praktische boeken geschreven over IKT.
De ideeën van Janus Korzcak en de Rechten van het kind staan centraal in haar werk.
De NAVP heeft een 4-jarige postHBO opleiding tot Integratief Kindertherapeut.

IKT gaat altijd uit van de positieve krachten en mogelijkheden en hulpbronnen  van het kind om van daaruit verandering te stimuleren in de richting die het kind bewust of nog onbewust  aangeeft. Want in de praktijk blijkt dat kinderen, hoe jong ze ook zijn van binnen weten wat er scheelt en notie hebben van wat voor hen de beste oplossing is.
Als zij dat niet direct kunnen vertellen, wordt het geleidelijk aan in hun spel helder.
Het kind is dus leidend en ik onderzoek samen met het kind de mogelijkheden en kijk naar zijn gevoelens, gedachten, gedragingen,  zijn leefomgeving en ook de lichamelijke kant. Van daaruit maak ik voor elk kind een behandelplan dat zo nauwkeurig mogelijk aansluit bij de belangstelling en wensen tot verandering van het kind. In mijn praktijkruimte is allerlei speelgoed en creatief materiaal aanwezig waarmee ik samen met uw kind al spelend en pratend zijn kracht en probleem in beeld breng en de verandering stimuleer.


Wie ben ik?

Nadat ik vele jaren met plezier als huisarts had gewerkt, werd het tijd voor iets nieuws en vond ik bij de Nederlandse Academie voor Psychotherapie wat ik zocht: Integratieve Kindertherapie, kortdurende resultaatgerichte therapie voor kinderen uitgaande van hun kracht en mogelijkheden ipv te focussen op hun probleem.
In juni 2015 behaalde ik het diploma van deze intensieve 4-jarige postHBO-opleiding en deed deze  jaren onder supervisie veel ervaring op.

Ik merkte dat ik veel meer plezier in dit werken met kinderen had dan ik had in mijn vorige beroep.
Het positieve resultaat bij vrijwel elk kind smaakt telkens naar meer.

Ik heb vanuit mijn tijd als huisarts veel affiniteit met multiculturaliteit en tijdens mijn opleiding bij de NAVP vele kinderen behandeld die opgroeien tussen 2 culturen.

Daarnaast heb ik de EMDR-opleiding voor kinderen gevolgd bij de NAVP en ben heel geïnteresseerd in traumabehandeling bij kinderen.

Intussen ben ik ook Rots en water-trainer. Samen met mijn dochter Roos Schoots werk ik op scholen met deze methode

Ik ben gehuwd en moeder van 3 kinderen en oma van 4 kleinkinderen.

Ik houd van zingen en muziek, dansen en kanoën, knutselen, verhalen maken en nog veel meer.


Klachtenregeling

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan, hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van u zelf. Dan hoop ik in een gesprek met u het op te kunnen lossen.

Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT http://www.vit-therapeuten.nl 

In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG (http://www.scag.nl). Hun cliëntenfolder kunt u  downloaden.

Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met als licentienummer 103258R en val ik onder hun Tuchtrecht (zie http://www.tcz.nu).