Welke klachten?

Kinderen raken nooit zomaar uit hun evenwicht. 

Zij tonen dat vaak in gedrag: snel geïrriteerd, boos, agressief of stil teruggetrokken, angstig of verdrietig, uitdagend, pesten, verlegenheid of op een heel eigen manier.

Klachten waarbij Integratieve Kindertherapie kan helpen zijn:

 • Gebrek aan zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld, onzekerheid, verlegenheid.
 • Concentratieproblemen
 • Woedeaanvallen, druk, agressief gedrag, antisociaal gedrag, liegen, stelen.
 • Boosheid, verdriet, eenzaamheid, heimwee, schuld of schaamte.
 • Pesten en/of gepest worden
 • Moeite met het maken van vrienden en het behouden daarvan.
 • Angsten om te falen, angst voor ‘enge dingen’, de dokter, de tandarts, naar school gaan, verlatingsangst
 • Verwerking van heftige emotionele conflicten:  van echtscheiding, , verhuizen, medische behandeling/ziekenhuisopname, rouwverwerking, agressie.
 • Ontwikkelingsfaseproblemen: de overgang van kleuter naar basisschoolkind, slaapproblemen, eetproblemen, leerproblemen, hechtingsproblemen
 • Psychosomatische klachten: buikpijn, hoofdpijn, schoolziek
 • Aangeleerde gewoontes: nagelbijten, haarplukken, duimzuigen, snoepen.
 • Leren omgaan met een beperking of een stoornis, maar ook met hoogbegaafdheid of hooggevoeligheid.

Niet geschikt voor kortdurende integratieve kindertherapie zijn kinderen met een psychose of ernstige depressie of kinderen die uit een zeer gesloten gezinssysteem komen.